Könyvbemutató 2010. november 10-én 14:00 a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében „Az Európai utas – ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete” c. emlékkönyv könyvbemutatója, ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150. évfordulója alkalmából.

2010. november 10-én 14.órai kezdettel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében lett megtartva Az Európai utas – Ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete c. emlékkönyv könyvbemutatója, ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150. évfordulója alkalmából.

„Államférfiként is példaképül szolgálhat” – kezdte ifj. gróf. Andrássy Gyula bemutatását dr. Holló József Ferenc főigazgató. „Jelleme, hazafisága minden magyar ember példája lehet” – írták róla kortársai. „Politikus? Inkább a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja, göröngy és hegyfok egyszerre. Ifjabb gróf Andrássy Gyula – s emlékkönyvünkkel éppen ezt szeretnénk hangsúlyozni – sokkal több volt, mint amit a manapság nem egyszer kissé pejoratív értelemben használt politikus kategória takar. Még akkor is, ha abban a korban élt és munkálkodott, amikor ez a szó sokkal emelkedettebb tartalommal bírt. Andrássy ugyanis foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, a hadügyi kérdésekkel, egyszóval személyében egyidejűleg volt kül-, bel-, társadalom-, gazdaságpolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, kultúrmecénás, mai szóval intelligens menedzser, s vaj’h ki tudná felsorolni, mi minden ezeken túl.” A kiváló hadtörténész a kötetben szereplő tanulmányokat is ismertette.

Jeszenszky Géza a megnyitón arról beszélt: a könyvbemutató alkalom arra, hogy felkeltse a figyelmet ifjabb Andrássy Gyula (1860-1929) diplomáciai és a magyar belpolitikai életben betöltött szerepére és megindulhasson a szakmai munka is életműve feltárására. Ugyanis 30-nál több önálló kötete, köztük az 1914-ben megjelent A száműzött Rákóczi című munkája, valamint számtalan tanulmánya és cikke látott napvilágot magyar és külföldi folyóiratokban, lapokban.

Ifjabb Andrássy tájékozott, művelt ember volt, a 20. század első három évtizedének egyik legmeghatározóbb magyar politikusa és gondolkodója: király személye körüli miniszter, belügyminiszter, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, a lengyel államiság helyreállításának kezdeményezésében kulcsszerepet játszó személyiség volt, jól ismerte Nyugat-Európát, de Törökországot és a Balkánt is, ez fontos irány Magyarországnak a mai napig – jegyezte meg a történész.

Pályája a külügyek tanulmányozásával kezdődött. Apja ugyanis beajánlotta 1883-ban a konstantinápolyi követségre, ahol először fogalmazó-helyettes volt, majd a diplomáciai vizsgák letétele után Berlinben követségi attasé lett. A Diplomácia és világháború című kötetében Andrássy az I. világháború után a kiegyezés tovább fejlesztését sürgette, legitimistaként politizált, vagyis IV. Károlyt, majd a gyermek Habsburg Ottót akarta trónra segíteni.

Ahogy Jeszenszky Géza fogalmazott, érthetetlen, hogy Andrássy miért állt belpolitikai pályára, amikor alkalma volt a külügyek befolyásolására. Vele ellentétben az I. világháború előtt magyar politikusokra nem volt jellemző a külpolitikai tájékozottság. Tehetséges volt, mégsem futotta be azt az életpályát, amire tehetsége predesztinálta – tette hozzá.

Ifjabb Andrássy Gyula gróf már 1912-ben a kultúra nemzetnevelő, formáló, megtartó erejéről értekezett, a páneurópai eszme, az európai integráció híve volt és nagy műgyűjtő, aki Rembrandt Önarckép című művét is tulajdonolta. Ő volt az első Magyarországon, aki francia impresszionistákat vásárolt, köztük Claude Monet képeket és barátja volt Rippl-Rónai József festő. A hatalmas gyűjtemény máig egyetlen kritikai elemzője Gombosi György művészettörténész, aki 1927-ben a Magyar Művészet című folyóiratban három részes tanulmányt publikált az anyagról.

Az emlékkönyv áttekintő képet ad ifj. gr. Andrássy Gyula sokoldalú tevékenységének centrális kérdéseiről (belpolitika, jog- és alkotmánytörténet, külpolitika, európai integráció, hadtörténet, gazdaságtudomány, heraldika, szellemtörténet, képzőművészet-mecenatúra, művészetfilozófia). A jeles történészek által írt, átfogó tanulmányok mellett a történelmi egyházak (római katolikus, református, evangélikus, baptista és izraelita) képviselői is árnyalják az államférfiról kialakított képet.

A könyvbemutatón dr. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, történész, dr. Holló József Ferenc altábornagy, hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, dr. Szeiler Erika az Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumának tagja és dr. Horváth Attila jogtörténész, az alapítvány kuratóriumának elnöke mutatták be a kiadványt és méltatták ifj. Gróf Andrássy Gyula politikai, tudományos , kultúrtörténeti jelentőségét. Az egyik legkiválóbb zongoraművészünk, Jandó Jenő fellépése pedig igazi meglepetést jelentett a hallgatóságnak: Beethoven, Schubert, Bartók, Liszt F. alkotásait mély művészi ihletettséggel és lenyűgöző virtuozitással interpretálta.

Dr. Szeiler Erika a könyv megszületésének körülményeiről szólt és ifj. gr. Andrássy Gyula jelentőségét összegezte, amit minél szélesebb körben kíván ismertté tenni az alapítvány. Köszönetet mondott a mű létrejöttét segítőknek, köztük a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak és vezetőjének és gratulált a szerzői kollektívának is.

A zárszót dr. Horváth Attila mondta, aki ifj. gróf Andrássy Gyula a magyar jogállamiság továbbfejlesztésében végzett tevékenységét, alkotmánytörténeti koncepcióját és a Szent Korona-tan tudományos megalapozásában játszott szerepét kutatja. A jeles jogtörténész kiemelte Dr. Szeiler Erika áldozatos segítségét.

Az emlékkönyv rendkívül igényes kivitelezése a HAXEL Könyvkiadó Kft. munkája.

Az Ifjabb Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, ill. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gondozásában kiadott kötet bemutatója, ami elérte célját és nagyon sikeres volt, mintegy száz érdeklődő vett részt.

Készítette:
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány