Könyvbemutató 2010. december 09-én 16:00 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Megyeházán „Az Európai Utas utas– ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete „c. emlékkönyv könyvbemutatója


2010. december 09-én 16.00 órakor került sor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Megyeházán Az Európai Utas– ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete c. emlékkönyv könyvbemutatójára

A képhez tartozó alt jellemző üres; 100_4394-1024x683.jpg a fájlnév

A könyv, amely, ifjabb gróf Andrássy Gyula születésének 150-ik évfordulója kapcsán készült, a szerzők keresztmetszetét adják ifj. gróf Andrássy Gyula életének és pályafutásának.

A könyvet bemutatta: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója dr. Holló József ny. altábornagy.

„Az igazgató mindig boldog…” – kezdte a könyvről szóló bemutatóját dr. Holló József ny. altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója – ha ilyen jelentős művet bocsáthat útjára. A kötet szerkesztőbizottsága kiváló munkát végzett. Amikor százötven évvel ezelőtt, ifjabb gróf Andrássy Gyula megszületett, egy csodálatos pálya indulhatott el. Olyan politikus lett belőle, aki foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, hadügyi kérdésekkel. Személyében egyidejűleg volt kül- és bel-, gazdaság- és társadalompolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, mecénás, mai szóval „európai utas”, intelligens menedzser és még sok minden, ezeken kívül. Életével példaként szolgálhat a fiatalok és idősek számára egyaránt. Olyan példa, akinek a munkásságát tanítani kellene a jelenlegi és az elkövetkezendő generáció számára is.

A második Wekerle-kormány belügyminisztere, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó közös külügyminisztere, nemcsak politikus volt a dualizmus korában, hanem páratlan kulturális és tudományos ismeretekkel felruházott polihisztor. Méltán szerepel nemzetünk nagyjai között. Tudományos tevékenysége elismeréseként 1904-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választották. Neveltetése révén nemzetére büszke emberré vált.

A száműzött Rákóczi című könyvében így fogalmazott: „Megingathatatlan meggyőződésem, hogy igazi nagyság, igazi mély hazafiság és áldozatkészség sohasem lehet hiábavaló és mindig a nemzeti erő egyik legfontosabb forrása marad.”

Sesták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke beszélt többek között arról, hogy a könyvbemutató napja egybeesik a tiszadobi Andrássy kastély és parkjának felújításával kapcsolatosan készült kivitelezői szerződés aláírásával. A felújítást a megnyert EU pályázat kapcsán sikerül elvégeztetni. Kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula életével és munkásságával önzetlenül szolgálta hazáját.

Bán György, Tiszadob polgármestere mesélt arról, hogy a könyvbemutatót megelőzően találkozott és beszélt idős emberekkel, hozzátartozókkal, akiknek módjukban volt ismerni a fiatal grófot. Emberségéről, hazaszeretetéről, segítőkészségéről beszéltek, arról, hogy többek között Tiszadob fejlődésében (borászat, mezőgazdaság) nagy erőfeszítéseket tett.

Méltatta ifj. gróf Andrássy Gyula munkásságát. Ígéretesnek tartja a nevét viselő Alapítvány munkáját, erőfeszítéseit, együttműködési készségét.

Dr. Szeiler Erika Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kurátora beszélt arról, hogy „Az Európai Utas” című könyv fordulópontot jelent ifj. gróf Andrássy Gyula politikai és tudományos jelentőségének interpretálásában. Ifj. gróf Andrássy Gyula neve tabunak számított a kommunizmus időszakában. A marxista párttörténészek Károlyi Mihály, Andrássy Katinka, Ignotus és Károlyi Mihály titkára Simonyi Henrik visszaemlékezéseit mindenfajta forráskritika nélkül fogadták el. Így a XX. század első három évtizedének egyik legjelentősebb politikusát egy sematikus arisztokrata- figurává torzították.

Kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula belügyminiszteri működésének talán legjelentősebb lépése volt a magyar jogállamiság továbbfejlesztése.

Andrássy bebizonyította, hogy a magyar király, a magyar Szent Korona tagjaként önálló jogosultsággal bír és ezért a magyar királyság soha sem volt alárendelve a császárságnak, és a legfőbb törvényhozó hatalom a király és az egész nemzetet kifejező Szent Korona.

Hangsúlyozta. hogy ifj. gróf Andrássy Gyula munkássága az alkotmány terén hidat jelenthet a XXI. századi alkotmány módosításának koncepciójához.

Köszönetet mondott a könyv létrehozásában részt vett szerzőknek, segítőknek, előállítóknak.

A könyvbemutató méltóságát emelte a Szabó Dénes Kossuth díjas karmester vezényletével Nyíregyházi Cantemus Kórus nagyon színvonalas előadása.

A könyvbemutatón több mint 60 jelentek meg és ami nagy tetszést ért el.

A képhez tartozó alt jellemző üres; 100_4403-1024x683.jpg a fájlnév
A könyvbemutatót dedikálás, beszélgetés zárta.

Készítette:
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány