Id. Gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő konferencia.

Id. gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója tiszteletére „A Providenciális Államférfi” címmel nemzetközi konferencia került megrendezésre 2023.09.22-én az Ifj Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft közös szervezésében a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában.

Az emlékkonferencia védnökei tették még felemelőbbé a rendezvényt: Székely Ernő, Csíkszentkirály (Románia) polgármestere, Kún István Krasznahorkaváralja (Szlovákia)polgármestere, Gémesi György Gödöllő város polgármestere, Váradiné Naszályi Márta, Budapest I. kerület polgármestere. 

A köszöntők között volt Mgr. Mateova Timea,a Bethléri Kastély és Múzeum Igazgatója is, aki elmondta, hogy a Bethléri Kastélyban id. Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója tiszteletére kiállítást is rendeztek, ami megtekinthető.  A konferencia Nagy Ferenc Endre százados katolikus lelkész fohászával és Jákob János dandártábornok református püspök imájával vette kezdetét.

Kún István Krasznahorkaváralja polgármestere, Székely Ernő csíkszentkirály polgármester,

Jákob János dandártábornok református püspök, Nagy Ferenc Endre százados katolikus lelkész.

A nemzetközi tanácskozás felkért előadóit voltak: Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Pál Judit és Kaján Marianna professzor asszony, Franz Adlgasser, Csorba László, Hermann Róbert, Katona Csaba, Melkovics Tamás, Pappházi János, Schwarczwölder Ádám történész professzor urak, Mezey Barna, Révész Tamás Mihály jogtörténész professzor urak, Balla Tibor hadtörténész professzor úr, Basics Beatrix művészettörténész professzor asszony.

A védnökök és előadók nagyon színvonalas, érdekesebb és érdekesebb mozzanatokról szóló előadása felvillantott id. gróf Andrássy Gyula életútját, bemutatva katonai, politikai, diplomáciai, jogi és művészeti hagyatékát. A család, a hazaszeretet, a hivatástudat, az európaiság és a hit, ezekre épül az Andrássy hagyatékát, és ez az ötös egység mindvégig jellemezte Andrássy Gyula munkásság.

A konferencia segítségével, új ismereteket is szerezve, emlékeztünk id. gróf Andrássy Gyula kiemelkedően értékes életútjára, amit Magyarország, a Magyar Nemzet szolgálatába rendelt és hagyott maga után gazdag erkölcsi, szellemi és épített örökséget, ami támaszul, értékalapul szolgálhat a mai nemzedéknek, ha megismeri, megérti azt.

Id. Andrássy Gyula 1865. október 3-án a Pesti Naplóban a következőket jelenteti meg: „Minket -a gondviselés talán azért nem enged számosabbnak lennünk, mert a világ ezen részén kell, hogy legyen egy nép,- amely úgy tarthatja fenn magát, ha és amíg- az emberiség legszentebb- érdekeiért küzd” Ez a legszentebb küzdelem, érdek Andrássy  Gyula számára   Magyarország felemelkedése, fejlődése, a béke  és jogbiztonság fenntartása, az emberek  jóléte,  boldogulása volt , és nem véletlenül a korszákot amiben élt, munkálkodott  és  vezette az országot a providenciállis államférfi boldog békeidőknek nevezték.

Andrássy Gyula- a providenciális államférfi azon nagy formátumú emberek és politikus közé tartozott, akit tisztelni, munkásságát megismerni, és emlékét megőrizni fontos üzenet és feladat volt a konferencia által is, a ma élők számára.

Tisztelettel:
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány