Az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége munkatársainak látogatása az Alapítványnál 2024. február 24-én.

For the English version of this post, click here: The US Embassy in Budapest visits the Foundation (24 February 2024)

2023-ban ünnepeltük a providenciális államférfi, id. gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóját. Betekinthettünk e kiemelkedő diplomata-politikus életének és tevékenységének egyes állomásaiba – egy olyan korban, amelyet „boldog békeidőknek” neveztek. Ifjabb gróf Andrássy Gyula az édesapjától mint politikai-diplomáciai elődjétől örökül kapott elveket és értékeket vitte tovább politikusi és diplomáciai tevékenysége során – egy válságos, az első világháborútól s annak következményeitől sújtott, rendkívül nehéz világhelyzetben. Az első világháború s az azt övező politikai események azonban nem csak Alapítványunk névadójához, ifj. gróf Andrássy Gyulához kapcsolódnak, hanem az Amerikai Egyesült Államok 28. elnökéhez, az 1919-ben Nobel-békedíjban részesült Thomas Woodrow Wilsonhoz is.

Woodrow Wilson amerikai elnök, id. gróf Andrássy Gyula osztrák–magyar külügyminiszter és magyar miniszterelnök, valamint ifj. gróf Andrássy Gyula osztrák–magyar külügyminiszter és magyar belügyminiszter a bölcsességüknek, józan ítéletüknek és rendkívüli képességeiknek köszönhetően már életükben nagy hatással voltak mind saját nemzetük, mind a környező nemzetek fejlődésére – így méltán váltak az utókor által is elismert államférfiakká. Amint azt Wilson elnök megfogalmazta, az amerikai világ egyik fontos pillére a világ biztonságosabbá tétele, s ennek fontos eszköze a diplomácia. Ugyanezen elvek alapján munkálkodott a két gróf Andrássy Gyula is – s a gondolat máig érvényes.

E gondolatok szellemében tettek ma látogatást az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének munkatársai az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítványnál. A megbeszélésen a Nagykövetség részéről Allison Haugen, az USA Budapesti Nagykövetsége politikai-gazdasági osztályának diplomatája, valamint Gaal Gergely szakértő vettek részt, az Alapítvány képviseletében pedig dr. Szeiler Erika, a Kuratórium elnöke, Fodorné dr. Kovács Éva mint az Alapítvány alapítója és jogásza, valamint Tóth Szilvia Mária, az Alapítvány gazdasági vezetője.

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke és munkatársai méltán büszkélkedhettek az eddig elért eredményekkel, egyben bemutatták az Alapítvány céljait és további elképzeléseit, tervezett programjait is. Hangsúlyt kapott, hogy az Alapítvány működéséhez pártolókra és együttműködő partnerekre van szükség. Minthogy az Alapítvány névadója maga is államférfi, diplomata-politikus volt, rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre a hazai diplomáciai testületek képviselőit. Az Andrássyak szellemének és történelmi örökségének továbbvivőjeként Alapítványunk kiemelkedő jelentőségű történelmi példák mentén igyekszik kapcsolatait erősíteni, így örömmel fogadja a Magyarországra akkreditált nagykövetségek közreműködését és támogatását formális együttműködések keretében is. Az amerikai diplomácia érdeklődését,  közreműködését is örömmel fogadjuk céljaink, jövőbeni programjaink minél sikeresebb megvalósítása tükrében.

Woodrow Wilson elnök és a két Andrássy korát követően a társadalomfejlődés új irányt vett, a mindennapi élet rohamos változása közepette pedig a hagyományos értékekhez való viszonyulás is folyamatos átalakuláson megy át. A történelem alapos megismerése életfontosságú annak megértéséhez, hogy a világot, amelyben élünk, a diplomácia művészete s a globális hatalmi egyensúly gondolata teremtette meg.

Alapítványunk mint civil szervezet újabb kapocs lehet országaink között, hiszen az Andrássyak eszméi rokonságot mutatnak a wilsoni eszmékkel, hisz mindannyian vallották: a történelem kérdéseinek megismerése elengedhetetlenül fontos a jövő formálásban a fiatal nemzedék útján.

Budapest, 2024.02.24.

Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriuma